Home | Dokter Corrie? | De regering | Petitie | Nieuws | Wie zijn wij? | In de media | Reageer

Wie hebben deze petitie gestart?

‘We’ is een collectief van verontruste ouders die opkomen voor het recht hun kinderen te mogen opvoeden en onderwijzen in overeenstemming met hun eigen overtuiging. Zij ondersteunen de gedachte dat het onderwerp seksuele opvoeding in eerste instantie thuis hoort in het gezin. Daar waar een school dit onderwerp oppakt, moet dat op een neutrale en objectieve manier gebeuren.

Zij zijn vooral ontstelt over het feit dat de overheid, via de publieke omroep NTR, met medewerking van Rutgers WPF, ongevraagd een bepaalde visie op seksualiteit opdringt en dat ook nog eens op een ongepaste manier doet. Twee ouders uit de grote en groeiende groep van verontruste ouders, Caroline Tax en Yvonne Koopman, ondernemen daar waar mogelijk actie om een stem te geven aan deze groep.

Hoe ondernemen wij actie?

Om de staatsinmenging in de opvoeding - om preciezer te zijn: het programma dokter Corrie van schooltv over puberteit & seksualiteit, ontwikkeld door ntr in samenwerking met Rutgers WPF - aan de kaak te stellen, zoeken we het publieke debat op en stellen we andere ouders in staat hun stem te laten horen. Dat kun je doen door de petitie te ondertekenen en/of een mail te sturen aan info@stopdoktercorrie.nl

Deze actie is uitdrukkelijk niet gekoppeld aan een bepaalde religieuze overtuiging of politieke stroming. Alle ouders die zich herkennen in het feit dat dokter Corrie ongehoord is vanwege het, vanuit de overheid, opdringen van een bepaalde visie of die dokter Corrie ongepast vinden vanwege de stijl waarop het gebeurt, nodigen we uit zich aan te sluiten. Ouders die meer willen weten over Rutgers WPF en op de hoogte willen blijven van dergelijke zaken, verwijzen wij door naar de website OudersAlert.nl.