Home | Dokter Corrie? | De regering | Petitie | Nieuws | Wie zijn wij? | In de media | Reageer

Waarom opeens dokter Corrie?

Door wijziging van de kerndoelen voor lager en voortgezet onderwijs, moeten scholen aandacht besteden aan seksualiteit. Wanneer en hoe een school dat doet, zou een beslissing moeten zijn van de school zelf, liefst in overleg met de ouders.

Door een programma over puberteit & seksualiteit op te nemen in het NTR schooltv weekjournaal (een van overheidswege werkende omroep) wordt de school, en in het verlengde daarvan de ouders, geen vrije keuze meer gelaten over de invulling van een leerdoel.

Dokter Corrie is bedacht door de redactie van het NTR schooltv weekjournaal in overleg met Rutgers WPF. Een ideologische club die haar eigen visie op seks erop nahoudt. Na protest van stopdoktercorrie.nl heeft Schooltv weekjournaal de link voor bassisschoolleerlingen weggehaald naar de mede door Rutgers opgezette site sense.info. Neem vooral een kijkje als je wilt weten waar Rutgers je kind op voorbereidt. De jonge bezoekertjes worden gevraagd volwassen mensen uit te kleden om de lekkere plekjes van een man of vrouw te ontdekken.

De invulling van het betreffende programma, dokter Corrie, is niet neutraal of objectief. De Rutgers WPF, met wie NTR het programma heeft ontwikkeld, propageert een bepaalde visie op de ontwikkeling van kinderen en seksualiteit die niet algemeen gedeeld wordt. Sommige ouders herkennen zich hier wel in, veel anderen niet - zeker niet de ondertekenaars van deze petitie.