Home | Dokter Corrie? | De regering | Petitie | Nieuws | Wie zijn wij? | In de media | Reageer
Dokter Corrie Show
gepubliceerd: 21 april 2016
Deze website is in oktober 2013 opgezet ter ondersteuning van de actie Stop dokter Corrie. In die periode maakte de uitzending deel uit van het Schooltv-weekjournaal dat wekelijks op veel basisscholen klassikaal werd gekeken. Een van de belangrijkste bezwaren van het actiecomité Bezorgde Ouders was dat kinderen uit groep 6-7-8 (ca 9 t/m 11 jaar) met dit programma onaangekondigd en zonder medeweten van de ouders een eenzijdige kijk op seksualiteit kregen opgedrongen onder het mom van ‘objectieve’ informatie.

Door de petitie, die door ruim 12.000 mensen werd ondertekend, werd o.a. het programmaonderdeel in het Schooltv-weekjournaal verplaatst van middenin naar aan het einde van de uitzending, zodat scholen die had­den aangegeven moeite te hebben met dit programmaonderdeel, het weekjournaal tijdig konden uitzetten.

Het Schooltv-weekjournaal bestaat inmiddels niet meer. NTR heeft nu een nieuw programma ontwikkeld: de Dokter Corrie Show, die op de publieke zender NPO3 wordt uitgezonden. Het comité Bezorgde Ouders is van mening dat dit nieuwe programma ook op veel vlakken ernstig tekort schiet en dat de NTR zijn eigen missie - waar onder meer ‘objectief’, ‘betrouwbaar’ en ‘respect voor mensen en hun waarden’ als kernwaarden worden genoemd - verloochent en niet naleeft. Omdat het niet langer onderdeel is van een televisieprogramma dat tijdens school wordt bekeken, kunnen ouders tenminste wel zelf beslissen of zij hun kinderen een dergelijk programma willen laten kijken.

Het feit dat in publicaties rondom de Dokter Corrie Show steeds verwezen wordt naar de tegenactie uit 2013 die betrekking had op het programma dat toen nog onderdeel was van het Schooltv-weekjournaal, beschouwt het comité Bezorgde Ouders als een bevestiging van de eenzijdigheid van het programma. Immers, de ideeën over puberteit, seksualiteit en relaties zoals de Dokter Corrie Show uitdraagt, worden door lang niet alle ouders en scholen gedeeld.