Home | Dokter Corrie? | De regering | Petitie | Nieuws | Wie zijn wij? | In de media | Reageer
Persbericht - Bezorgde ouders woedend op staatssecretaris Dekker
gepubliceerd: 8 mei 2014
De bezorgde ouders die vorig jaar bezwaar maakten tegen het controversiële item ‘Dokter Corrie’ dat de NTR via haar schooltv weekjournaal op de basisschool uitzendt, hebben het gevoel dat staatssecretaris Dekker hun een klap in het gezicht geeft. Deze week schuift hij aan bij dokter Corrie om zelf over zijn pubertijd te vertellen. “Een staatssecretaris hoort neutraal te zijn. Maar tegen een enorme groep verontruste ouders zegt hij hiermee: Ik ben wel staatssecretaris, maar niet van jullie.”

12.000 ouders

Sander Dekker:
Ik ben wel staatssecretaris, maar niet van jullie.
Zo’n 12.000 ouders gaven vorig jaar via de petitie www.stopdoktercorrie.nl aan dat ze de voorlichting, verzorgd door Rutgers WPF en de NTR, te ver vonden gaan. Voorlichting ja, maar wel als taak van de ouders als kinderen nog zo jong zijn, vonden de bezorgde ouders. Onder de ondertekenaars waren mensen met de meest uiteenlopende culturele, religieuze en seksuele achtergronden. “Een dergelijk grote groep is normaliter aanleiding om je te bezinnen. Maar omdat de politici aan wie de petitie werd aangeboden deden alsof de bezorgde ouders een groep ouderwetse idioten was die terug wilden naar de jaren 50, zijn de ouders gewoon weggelachen. Terwijl het om een enorme groep mensen gaat.” Een petitie die min of meer gelijk in het leven geroepen werd om Dokter Corrie te behouden kon rekenen op zo’n 2000 handtekeningen.

Dekker bemoeit zich met hoe ouders hun kinderen op willen voeden

De 12.000 ouders boden een petitie aan en vroegen staatssecretaris Dekker om de vrijheid van ouders om hun kind op het gebied van seksualiteit zelf te kunnen begeleiden, te waarborgen. Toen al wuifde hij de kritiek van de ouders op Dokter Corrie weg. Nu gaat de staatssecretaris nog veel verder. Hij schuift zelf aan bij dokter Corrie. Opmerkelijk vinden de ouders dit vooral omdat niet alleen het aantal ondertekenaars van de petitie enorm was, maar ook omdat uit onderzoek van de Telegraaf bleek dat een derde van de ouders dokter Corrie te ver vond gaan. Ook gaf bijna de helft van de leraren die voor een onderzoek van DUO Onderwijsgroep werd ondervraagd aan dat ze zich ongemakkelijk voelden bij het item Dokter Corrie. Caroline Tax, mede-initiatiefnemer van Stop Dokter Corrie: “Met die getallen kun je maar één conclusie trekken: Dokter Corrie is zeer controversieel. Over smaak valt niet te twisten. Maar smaak leg je niet op aan anderen. Dat gebeurt nu wel. Met instemming van staatssecretaris Dekker.”

Dekker steekt zijn neus in andermans zaken

Dekker praat weliswaar over een niet controversieel onderwerp, zijn grote neus, maar toch is zijn optreden een handtekening onder het programma. Yvonne Koopman, mede-initiatiefnemer van Stop Dokter Corrie: “In plaats van over zijn neus te praten bij dokter Corrie, zou hij zijn neus niet in andermans zaken moeten steken. Het opvoeden van kinderen en het meegeven van normen en waarden is een taak van de ouders en niet van de overheid of een publieke taakomroep. Uit onderzoek van SIRE blijkt dat 99% van de ouders vindt dat het de taak van de ouders is om met hun kind te praten over zaken als porno op internet. Dekker laat nu zijn ware aard zien: seksuele opvoeding ziet hij als een taak van de staat. Als iets wat van bovenaf geregeld moet worden. En dat vinden wij heel erg eng.” Het Comité Bezorgde Ouders vindt dat de voorlichting die wekelijks op schooltv wordt uitgezonden riekt naar staatsopvoeding op een onderwerp waar juist persoonlijke begeleiding een must is. “Als je met een kind van negen of tien jaar over seksualiteit wilt praten, moet je goed kijken wat een kind al aan kan, wat het nodig heeft en wat het wil. En ook is het aan de ouders om kinderen een moreel kader mee te geven op het gebied van seksualiteit, zodat het kind leert hoe het met alles wat op hem of haar afkomt om kan gaan.”

Rutgers WPF

Het Comité Bezorgde Ouders is zich ervan bewust dat er niet alleen in Nederland door bijvoorbeeld Rutgers WPF, maar ook op Europees niveau en wereldwijd lobbygroepen hun eenzijdige kijk op seksualiteit willen opleggen aan de rest. Steeds meer mensen staan dan ook op om ontwikkelingen in de Europese Unie en in de Verenigde Naties aan de kaak te stellen. Het Comité vindt het zorgwekkend dat Rutgers WPF met overheidsgeld probeert om Nederland te seksualiseren en maakt zich druk over alle ingangen die de stichting heeft binnen Den Haag.