Home | Dokter Corrie? | De regering | Petitie | Nieuws | Wie zijn wij? | In de media | Reageer
P E R S B E R I C H T

17 november 2013

8.000 ouders protesteren op 19 november tegen Dokter Corrie

Dinsdag 19 november biedt het Comité Bezorgde Ouders bijna 8.000 handtekeningen aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor OCW aan. Tijdstip is 13:45 uur. Ook andere Kamerleden zijn aanwezig. Het Comité zal de Kamer vragen deze petitie 25 november aanstaande te bespreken tijdens het wetgevingsoverleg Media.

Ruim een maand hebben ouders de tijd gehad om hun ongenoegen te uiten over seksdokter Dokter Corrie, die wekelijks sekstips geeft aan tien- tot twaalfjarige kinderen via het Schooltv Weekjournaal van de NTR. Zij konden dit doen door de petitie Stop Dokter Corrie te ondertekenen. Week in week uit tekenen zo’n tweehonderd ouders per dag de petitie.

Ouders niet gehoord door NTR en kabinet

Geen van de instanties waar het Comité heeft aangeklopt neemt de bezwaren serieus.

  • De NTR claimt zonder onderbouwing uitvoering te geven aan de onderwijs-kerndoelen van het kabinet en stelt dat Rutgers WPF de inhoudelijke input heeft verzorgd.
  • Rutgers WPF neemt afstand van het NTR-programma en legt de verantwoordelijkheid bij de omroep.
  • Staatssecretaris Dekker stelt in een Kamerbrief dat de NTR verantwoordelijkheid is voor Dokter Corrie: “De verantwoordelijkheid voor wat omroepen uitzenden ligt bij omroepen zelf.” Hij negeert hierbij het feit dat de NTR als publieke taakomroep iets anders is dan de EO, BNN of VPRO.

Caroline Tax van het Comité: ”Iedereen duikt weg. En de NTR komt overal mee weg. Niemand geeft antwoord op de vraag of de taakomroep NTR haar boekje te buiten gaat met het promoten van een seksideologie in een zogenaamd algemeen educatief programma.

NTR breekt belofte

Het Comité is verbaasd dat gedane beloftes zelfs worden gebroken. De link naar sense.info, een site met sekstips voor jongeren, werd eerder van de leerlingensite van het Weekjournaal verwijderd. Intussen is de site, via een link naar de Rutgers-pubergids, weer terug. Yvonne Koopman: “Het lijkt alsof een paar individuen de hele schoolgaande jeugd van Nederland een bepaalde manier van seks-denken wil opleggen.”

Staatssecretaris Dekker moet kinderrechten-verdrag respecteren

20 november - de dag na aanbieding - is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het verdrag over de Rechten van het Kind stelt expliciet dat de overheid verplicht is om het recht van de ouders om hun kinderen op te voeden “in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst” en “op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling”, te beschermen, te respecteren en op passende wijze te ondersteunen. Het Comité Bezorgde Ouders is zeer bezorgd dat Nederland dit verdrag niet respecteert en zal de Kamercommissie voor OCW vragen hiernaar te laten kijken.