Home | Dokter Corrie? | De regering | Petitie | Nieuws | Wie zijn wij? | In de media | Reageer

Chronologisch verloop stopdoktercorrie

Redenatie NTR is gelijk aan staatsopvoeding

Als Comité Bezorgde Ouders hebben we vanaf begin oktober aandacht gevraagd voor de bezwaren die onder een grote groep ouders, scholen en andere geïnteresseerden leeft ten aanzien van het programma Dokter Corrie in het Schooltv-Weekjournaal. De bezwaren gaan, samengevat, over het feit dat NTR Schooltv ongevraagd en op ongepaste wijze seksuele voorlichting opdringt in het Weekjournaal, waarbij de inhoud is bepaald door de liberale en eenzijdige kijk op seksualiteit van de ideologische club Rutgers WPF.

Schokkende bevindingen

In een discussie op radio 1 tussen directeur Diande Veldman van Rutgers WPF en een van initiatiefnemers van Stopdoktercorrie kwam de uitnodiging vanuit Rutgers WPF om met ouders in gesprek te gaan. Dit gesprek vond plaats op maandag 14 oktober. Inmiddels was de petitie stopdoktercorrie opgestart. Bij het gesprek had Rutgers ook de eindredactrice van het Schooltv-Weekjournaal uitgenodigd. De zaken die bij dat gesprek aan het licht kwamen, waren schokkend. De hele Dokter Corrie serie bleek een privéproject te zijn van een van de redacteuren, waarbij onzorgvuldig, met weinig didactische en pedagogische overwegingen, te werk is gegaan.

Bezwaar aangetekend

Om hier op gepaste wijze op te reageren heeft het comité bij het Commissariaat van de Media navraag gedaan. Het advies was bij de hoogste instantie van de organisatie de bezwaren duidelijk te maken. Dat is gebeurd door op 17 oktober een weergave van de bevindingen te sturen aan de Raad van Toezicht van de NTR, de Programmaraad en de Programma Adviesraad. De tekst hiervan staat onderaan.

NTR promoot ideologie

Antwoord op de uitgebreide mail bleef tweeënhalve week uit. Pas op 4 november kwam het antwoord van de mediadirecteur. Ook uit dit antwoord blijkt opnieuw onzorgvuldigheid en gebrek aan respect jegens andersdenkenden. In de reactie worden bovendien enkele onwaarheden genoemd.

Uit het antwoord van de NTR op de bezwaren en ook uit de tekst op site van de NTR , blijkt nu overduidelijk dat deze taakomroep er geen moeite mee heeft om op een uiterst ongepaste manier een ideologie, wat betreft seksualiteit, aan de kinderen op te dringen. Dat de NTR met deze normenstellende uitzendingen de eigen missie verloochent en overheidssubsidie misbruikt om een ideologie te promoten, schijnt hen niet te deren. Het is niks te veel om hier te spreken van staatsopvoeding. De mening van een grote groep ouders, geïnteresseerden en scholen schuift de NTR achteloos en respectloos opzij.

NTR laat eigen missie los

Ter verduidelijking: De NTR omschrijft haar missie als taakomroep als volgt:

“De NTR draagt bij aan een democratische kennissamenleving door het maken van informatieve, culturele en educatieve programma’s voor het gehele publiek met de volgende kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor mensen en hun waarden, en gerichtheid op een samenleving van actieve, zelfstandige en nieuwsgierige burgers.”

Dat het NTR Schooltv-Weekjournaal zich niets van missie aantrekt, blijkt overduidelijk.

Aanbieding petitie

Lees hieronder de reactie van de NTR en de bevindingen van het Comité Bezorgde Ouders omtrent het programma Dokter Corrie. Als jij ook inziet dat de NTR zijn boekje ver te buiten gaat, onderteken dan de petitie en geef het door aan anderen.

Op 20 november 2013 zal de petitie worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het verdrag hierover, dat ook door Nederland is ondertekend, stelt uitdrukkelijk dat de opvoeding het primaire recht (en plicht) van de ouders is. Zij hebben, aldus het verdrag, het recht om dit te doen in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. De overheid en scholen zijn blijkens dit verdrag verplicht om deze rechten te beschermen, te respecteren en op passende wijze te ondersteunen.

Lees verder