Home | Dokter Corrie? | De regering | Petitie | Nieuws | Wie zijn wij? | In de media | Reageer
Petitie over de 3000 ondertekeningen
gepubliceerd: 30 oktober 2013

In drie weken tijd hebben ruim drieduizend mensen aangegeven dat ze vinden dat het programma-onderdeel Dokter Corrie in het schooltv weekjournaal moet stoppen. Bij diverse radio- en televisieprogramma’s is ons initiatief besproken of genoemd, zoals bijvoorbeeld Jeugdjournaal, RTL Late Night en Jinek. Diverse media hebben melding gemaakt van de commotie en op sociale media wordt er aandacht aan besteed.

Ouders Alert

De website Ouders Alert (www.oudersalert.nl) is opgericht door een andere groep bezorgde ouders, allereerst ter ondersteuning van ons initiatief. Deze website zal ook nadat Dokter Corrie is gestopt, doorgaan om ouders alert te houden en misstanden aan te kaarten.

20 november - Internationale Dag van de Rechten van het Kind

De einddatum van de petitie is gewijzigd van 7 november in 20 november, om zoveel mogelijk ouders en andere geïnteresseerden de gelegenheid te geven het initiatief te onderschrijven. Bovendien is 20 november Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een zeer toepasselijke dag om de petitie bij de Tweede Kamer aan te bieden.

Waarschuw ook andere ouders

Mede door de aandacht in de media en de bescheiden advertentiecampagne van oudersalert.nl om te wijzen op beide initiatieven, krijgt de actie steeds bredere bekendheid. Als je het belangrijk vindt dat er nog veel meer mensen ondertekenen, maak de actie dan bekend bij zoveel mogelijk vrienden, bekenden en familie.