Home | Dokter Corrie? | De regering | Petitie | Nieuws | Wie zijn wij? | In de media | Reageer

Brief met bezwaren aan NTR

Onderstaande brief met bevindingen en bezwaren van het Comité Bezorgde Ouders is verstuurd aan Raad van Toezicht van de NTR, de Programmaraad en de Programma Adviesraad van de NTR.

Geachte ...

U ontvangt deze email omdat u bestuurder bij de NTR bent.

Het Schooltv-Weekjournaal dreigt haar statuur - vergelijkbaar met het acht uur journaal - te verliezen. Scholen en ouders keren het de rug toe. Het belangrijke onderwerp seksualiteit krijgt door amateurisme van een NTR-redacteur verkeerde aandacht in een item, ‘Dokter Corrie’ genaamd.

Bezorgde ouders zijn daarom het gesprek deze maandag aangegaan met redacteur NTR en inhoudelijk experts van Rutgers WPF. Zij zijn geschokt door de informatie die zij kregen tijdens het gesprek van twee uur.

Enkele feiten uit het gesprek:

Didactiek

 1. Korte voorbereiding: De redacteur heeft deze zomer Rutgers WPF benaderd voor inhoudelijke input over seksualiteit. Doel was kerndoel 38 eigenhandig invulling te geven. Zij heeft tijdens de zomer een hele serie in elkaar gezet, die nog loopt tot december. Invulling geven aan een totaal vernieuwd kernkerndoel kan kennelijk plaatsvinden in enkele weken.
 2. Geen ouderpanels, expertpanels of lerarenpanels betrokken: Redacteur geeft aan dat Rutgers WPF alle expertise heeft en dat verdere expertise niet nodig was. De Rutgers-expert gaf vervolgens echter aan geen verstand te hebben van TV maken en dat NTR verantwoordelijk is voor het programma. Er zijn geen ouders, experts met een andere invalshoek of docenten bij betrokken. Redacteur is op de hoogte dat niet alle docenten seksualiteit een makkelijk onderwerp vinden. Redacteur geeft er echter geen blijk van te begrijpen dat scholen en docenten heel verschillend over dit onderwerp denken. Redacteur heeft gemeend taak van de school over te moeten nemen en eigenhandig invulling te geven aan kerndoel 38.
 3. Timing in het jaar verkeerd: Een expert van Rutgers geeft aan dat dit onderwerp besproken moet worden als leraar en klas een band hebben opgebouwd. Daarom ook is 'de week van de lentekriebels' van Rutgers in maart gepland. Dokter Corrie verschijnt echter onaangekondigd in het weekjournaal van september, als het schoolseizoen net begonnen is.
 4. Leraren kunnen zich niet voorbereiden: Veel scholen melden ons dat leraren negatief verrast zijn over de inhoud van Dokter Corrie. En dit niet te willen gebruiken. Na enkele uitzendingen zijn leraren daarom gestopt met het hele Weekjournaal. De NTR-redacteur reageert dat leraren zelf de verantwoordelijkheid hebben hun lessen voor te bereiden en dat daar de nieuwsbrief voor is. Een weerwoord ontbreekt als ouders melden dat het item vrijdag om 11:00 online wordt geplaatst en veel verder gaat dan de nieuwsbrief meldt. Ook wanneer het om 13:00 wordt uitgezonden, is er geen tijd voor voorbereiding. De redacteur lijkt het werk van leraar niet te kennen die immers les geeft in die tijd. De NTR hoofdredactie geeft naar aanleiding van het gesprek aan elke aflevering slechts een dag eerder online te plaatsten.
 5. Zelf verzonnen: Redacteur geeft aan zelf verzonnen te hebben dat Dokter Corrie kinderen leert te zoenen door een skelet in haar 'artsenpraktijk' te gaan ‘tongen’. Seksualiteit wordt iets technisch (trouwens erg onsmakelijk) zonder didactische kijk op hoe dergelijke informatie in een vertrouwde sfeer kan worden overgedragen.
 6. Seksualiteit tussen oorlog en financiële crisis: Redacteur merkt op dat een nieuws-item over Syrië ook heel moeilijk neutraal te maken is; zij vergelijkt een opvoedthema als seksualiteit in Dokter Corrie met het maken van een nieuwsitem over Syrië. Ouders geven aan dat het uiterst merkwaardig is dat seksuele opvoeding zo tussen het nieuws wordt gestopt. Nu moeten ze tussen het nabespreken van het wereld- en lokale nieuws ‘even’ met de kinderen hun seksuele ontwikkeling bespreken. Dat doet geen recht aan het onderwerp. Redacteur denkt dat het nu juist bespreekbaar wordt. Haar didactische kwaliteiten en gevoeligheid om te helpen kerndoelen om te zetten in actieve en activerende (tot nadenken zettende) programma's voor de gehele schoolgaande jeugd van Nederland blijken niet van grote hoogte.

Inhoud

 1. Geen respect voor seksuele diversiteit: In een aflevering wordt homoseksueel of lesbisch zijn en lichamelijk gehandicapt zijn rechtstreeks met elkaar vergeleken. En dat, terwijl een van de kerndoelen (waarvoor de redacteur zegt invulling te geven) is kinderen te leren over seksuele diversiteit.
 2. Geen aandacht voor diversiteit: Een deel van het vernieuwde kerndoel 38 gaat over seksuele diversiteit, een ander deel over diversiteit in de samenleving. Er wordt echter één enkele visie op seksualiteit gevolgd, die van de Rutgers - een al sinds de jaren zestig bekende organisatie die haar eigen visie op seksualiteit heeft, die veel mensen niet delen. Aandacht aan hoe een miljoen moslims in ons land over seksualiteit denken, of hoe vele honderdduizenden kerkgaande christenen erover denken, ontbreekt. Hier blijft de redacteur en het programma echt in gebreke wat betreft het kerndoel. Ze geeft aan een actrice van een bekende soap te hebben benaderd omdat ze moslima is, maar geen reactie te krijgen. Daar blijft het bij.
 3. Virtuele porno voor jonge kinderen: Tot afgelopen dinsdag verwees de leerlingensite van het NTR weekjournaal met een link naar de Rutgers-website www.sense.info. Voor kinderen onder de tien is dit een soort virtuele porno met realistisch getekende volledig naakte volwassenen waar, met aanwijzingen op het lichaam, tips en trucs over seksueel actief zijn worden gegeven. Op de vraag wat de doelgroep van site is, bevestigt Rutgers dat dit boven de tien is. Op de vraag wat de link op de website deed, gaf de NTR redacteur aan dat kinderen zelf de verantwoordelijkheid hebben hier niet op te klikken. Kennelijk zag de NTR-hoofdredactie wel in dat dit toch niet kon en zegde ze toe de link te verwijderen. Dit is gebeurd. Het bevestigt het amateurisme van de redacteur op dit gebied.
 4. Leraren moeten het zelf uitzoeken als het niet goed valt: Redacteur bevestigt dat Dokter Corrie een VPRO-achtige Theo en Theo humor neerzet. Omdat kinderen lacherig doen over het onderwerp, is het volgens haar en de expert van Rutgers goed om hier een lacherig item over te maken. Dat 'appelleert'. Op de vraag of dit juist het lacherige versterkt komt de reactie dat leraren dit zelf moeten managen met hun klas. Herhaaldelijk volgt de uitspraak dat het de verantwoordelijkheid van de leraar is. Dit bevestigt dat de redacteur niet inziet een didactisch item te maken met het Dokter Corrie item en niet een comedy van bijvoorbeeld BNN.
 5. Ouders moeten de schade van Dokter Corrie thuis repareren: Op de vraag of zij er rekening mee hebben gehouden dat ouders misschien hun kinderen juist willen leren serieus met seksualiteit om te gaan, komt de reactie van Rutgers 'de realiteit is nou eenmaal anders'. Rutgers geeft aan dat kinderen vaak veel eerder dingen weten dan ouders denken. Van veel ouders komt het tegengestelde bericht dat kinderen opeens over onderwerpen na moeten denken waar ze nog niet mee bezig zijn. Op de melding dat veel ouders na uitzending merkten dat dokter Corrie hun kinderen op banale wijze en normatief had voorgelicht en zij het beeld over seksualiteit moeten 'repareren', is de reactie van beide: 'Veel ouders doen het überhaupt niet, dus goed dat dit aanleiding is voor een gesprek thuis'. Dit gaat lijnrecht in tegen de verantwoordelijkheid van ouders om op een belangrijk onderwerp als dit zelf te bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden.
 6. Rutgers WPF gelooft niet in ‘ouderlijke macht’: De expert van Rutgers probeert aan het einde van het gesprek de discussie af te ronden met de stelling dat kinderen niet 'in isolatie thuis kunnen opgroeien'. Het is een bekende filosofie van Rutgers dat niet ouders moeten bepalen hoe zij kinderen opvoeden rond seksualiteit maar dat een deel buiten de verantwoordelijkheid cq ouderlijke macht moet liggen; dat blijkt ook hier. Dit is de wijze waarop zij kerndoel 38 interpreteren en waar zij letterlijk ‘trots’ op zijn, aldus het gesprek. Niet voor niets zijn scholen gestopt met uitzenden van Dokter Corrie. Veel scholen geloven dat zij immers aanvullend zijn maar nooit een tegenstelling moeten vormen met ouders. Het is jammer dat Rutgers via een publieke taakomroep haar eigen visie op seksualiteit én didactiek daarover opdringt via het Weekjournaal. Het is ook jammer dat het Weekjournaal haar geloofwaardigheid daardoor dreigt te verliezen.
 7. Geen respect voor het lichaam: Redacteur geeft aan zelf verzonnen te hebben dat Dokter Corrie in de klas 'piemel, piemel, piemel' roept ; om zo kinderen te leren met deze woorden om te gaan. Op de vraag wat ouders moeten doen als zij hun kinderen willen leren respectvol met dit soort woorden om te gaan, komt geen weerwoord behalve dat er ook ouders zijn die daar anders over denken.
 8. Geen respect voor andersdenkenden: Antwoord blijft uit op de vraag hoe kinderen zich moeten voelen als Dokter Corrie de klas in schreeuwt dat iedereen die niet vindt dat alles moet kunnen qua seksualiteit niet normaal is. Dat ouders hun kinderen misschien iets leren en dat schooltv hen dan zwart maakt met 'je bent niet normaal' is direct in tegenspraak met het kerndoel over diversiteit. Juist respect voor elkaar zou voorop moeten staan, niet een 'je bent niet normaal'. Dit toont ook het inhoudelijk amateurisme van de redacteur aan.
 9. Enorme impact op onze gehele schoolgaande jeugd: Verwijzingen naar directe seksuele handelingen worden in het weekjournaal zonder context op een ‘grappige’ manier getoond of genoemd – het gaat dus om kinderen van 10,11 of 12 jaar die op deze manier vaak voor het eerst van iemand met ‘statuur’ op ‘TV’ ‘les’ krijgen over seksualiteit. Ouderen, politici en allerlei experts klagen over de negatieve impact van de seksualisering van onze jeugd, Dokter Corrie draagt daar aan bij.

Wat wel goed gaat

Wat in het voordeel van NTR en desbetreffende redacteur pleit, is dat alle ouders die wij spreken het weekjournaal an sich iets goeds vinden. Niemand is tegenstander van het journaal.

Ik mail u als betrokkene, en omdat ik altijd zelf ook fan van het weekjournaal was, met de vraag of u bij NTR Dokter Corrie van de buis kunt halen. Of op z'n minst het dokter Corrie item UIT het Weekjournaal kunt knippen en apart kunt aanbieden. Inmiddels zijn wij een petitie gestart om ook Kamerleden te benaderen hier iets aan te doen.

Ik hoop van harte dat u uw rol oppakt om het Weekjournaal te redden van het aangetoonde didactische en inhoudelijke amateurisme van een NTR-redacteur.

Namens het Comité Bezorgde Ouders,

Caroline Tax
Yvonne Koopman