Home | Dokter Corrie? | De regering | Petitie | Nieuws | Wie zijn wij? | In de media | Reageer

Antwoord NTR

De mail die op 4 november is verstuurd door de mediadirecteur van de NTR als antwoord op de bezwaren tegen Dokte Corrie, zoals verwoord door het Comité Bezorgde Ouders.

Geachte mevrouw Tax en mevrouw Koopman,

Afgelopen weken heeft u een aantal malen contact gehad met de eindredacteur van het SchoolTV-Weekjournaal over het onderdeel dokter Corrie in dit programma. In dokter Corrie hebben we voor een vorm gekozen waarvan we weten dat die bij de doelgroep - kinderen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs - aanslaat. Het gaat om een item van ongeveer 3 minuten waarin we een groot aantal verschillende onderwerpen op het gebied van seksualiteit en relaties behandelen. Het gaat om zaken als verliefdheid, je eerste zoen, ongesteldheid en erecties. U heeft met name bezwaar gemaakt tegen het laatste onderwerp. Ik las dat u het item eenzijdig en ordinair vindt, dat uw kinderen daar nog niet aan toe zijn en dat u zelf seksuele voorlichting wil geven. U heeft vervolgens de programma-adviesraad gevraagd om dokter Corrie van de televisie te halen. Hier is sprake van een misverstand over de precieze rol van de raad. Die heeft die bevoegdheid niet, richt zich op de hoofdlijnen van het redactionele beleid en niet op specifieke onderdelen van bepaalde programma's. Wij hebben u kennelijk niet van ons standpunt kunnen overtuigen. Toch lijkt het me goed u nog eens iets meer over de achtergronden te vertellen.

Sinds kort is de omgang met seksualiteit in de kerndoelen van het basisonderwijs opgenomen. Kinderen moeten leren over seksualiteit en over seksuele diversiteit in de samenleving. Veel leerkrachten worstelen met deze taak en weten niet goed hoe ze daar invulling aan moeten geven.

Met dokter Corrie wil Schooltv die leerkrachten een handvat bieden om een gesprek te kunnen beginnen in de klas. Kinderen van die leeftijd doen er vaak wat lacherig en ongemakkelijk over en humor is een uitgelezen manier om het hier op een ontspannen en tegelijkertijd serieuze manier over te hebben. Daarnaast praten Bekende Nederlanders met dokter Corrie over hun eigen ervaringen in de puberteit. Deze ervaringen zijn echt en laten kinderen zien dat wat ze op dit gebied doormaken niet uitzonderlijk of raar is. Het maakt zaken bespreekbaar en blijkt bij de doelgroep – zowel de leerkrachten als de kinderen - buitengewoon goed aan te slaan.

Met dokter Corrie willen we uitdragen dat het normaal is als je lichaam verandert in de puberteit en emoties die daarbij horen. Dat is ook de reden dat we ervoor gekozen hebben om Bekende Nederlanders een persoonlijk verhaal te laten vertellen over hun ervaringen in de puberteit. Kinderen identificeren zich immers graag met idolen.

De onderwerpkeuze van de items is tot stand gekomen in nauw overleg met RutgersWPF, kenniscentrum seksualiteit en sluit aan bij de relationele en seksuele ontwikkelingsfase van leerlingen in de bovenbouw basisonderwijs. Een dag voor uitzending ontvangen de leerkrachten een nieuwsbrief zodat zij zich kunnen voorbereiden op de onderwerpen. Er is dus geen sprake van dat klassen dit onaangekondigd krijgen voorgeschoteld.

Het uitzenden van ‘Dr. Corrie’ ontslaat de docent niet om zelf nog met het onderwerp aan de gang te gaan. Uit de grote hoeveelheid reacties die we vanuit het onderwijsveld hebben ontvangen, blijkt dat dit ook precies zo gebeurt. Schooltv biedt leerkrachten met ’ Dr. Corrie’ een handvat om het veranderende lichaam en bijbehorende emoties bij kinderen bespreekbaar te maken in de klas.

In deze digitale tijd komen kinderen via internet al vroeg in aanraking met allerlei vormen van seksualiteit, vaak grof en voor met name jongere kinderen bedreigend en moeilijk te begrijpen. Gelukkig zijn er ouders die hun kinderen daarbij aan de hand nemen en hun leren dat seksualiteit en relaties niet zijn zoals ze op allerlei sites kunnen zien. Maar er zijn ook genoeg ouders die dat niet doen, omdat ze denken dat hun kinderen daar nog niet aan toe zijn, omdat ze het een ongemakkelijk en ook ongepast onderwerp van gesprek vinden of omdat ze geen weet hebben van waar hun kinderen al of niet actief mee geconfronteerd worden. Het staat scholen en ouders altijd vrij om dokter Corrie over te slaan en er niet naar te kijken. Dat is iets anders dan het nastreven van een verbod op dat onderdeel. Dat doet geen recht aan de dagelijkse praktijk.

Wij zien dan ook geen reden om in te gaan op uw verzoek. Wel zetten wij het onderdeel een dag eerder on-line, zodat de leerkrachten zich nog beter kunnen voorbereiden.

Ik hoop u hiermee voldoende geďnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Carel Kuyl
Mediadirecteur